tlumočení
objednat

Zajišťujeme

  • tlumočení doprovodné
  • tlumočení konsekutivní
  • tlumočení konferenční
  • konference včetně techniky

Ceník

Ceny uvádíme bez DPH / s DPH.

Konsekutivní

1 den10.000 Kč /12.100 Kč
1/2 dne5.000 Kč / 6.050 Kč

Konferenční / Simultánní

1 den12.000 Kč / 14.520 Kč
1/2 dne6.000 Kč / 7.260 Kč
 
1 den = 4-8 hodin
1/2 dne = 1-4 hodiny

Konsekutivní

Tlumočení při jednáních a obchodních schůzkách. Mluvčí vždy udělá pomlku po jedné nebo několika větách, aby dal čas tlumočníkovi k přetlumočení svého proslovu.

Konferenční

Kabinové tlumočení, které se využívá při tlumočení konferencí či filmů. Přednášející bez přerušení hovoří do mikrofonu v sále a tlumočník zároveň tlumočí text do mikrofonu v tlumočnické kabině. Účastníci, kteří mají zájem o překlad, mohou poslouchat simultánní překlad prostřednictvím sluchátek. Při přípravě konferenčního tlumočení je třeba, aby nám zákazník včas dodal podklady potřebné pro chystanou akci (texty řečníků, diapozitivy apod.).

Zajištění konferencí

Plánujete-li konferenci s mezinárodní účastí, obraťte se na nás a budete mít o starost méně. V sále, který vyberete a objednáte, Vám zajistíme vše potřebné: mikrofony pro řečníky, ozvučení sálu, tlumočnickou kabinu, sluchátka pro účastníky, v případě předpokládané diskuse též mikrofony pro účastníky atd.

Záruka kvality

  • spolupracujeme pouze se zkušenými tlumočníky
  • snažíme se společně s našimi zákazníky zajistit tlumočníkům optimální podmínky pro jejich práci tak, aby mohli podat špičkový výkon

Všeobecné obchodní podmínky pro překlady a korektury najdete ZDE
Všeobecné obchodní podmínky pro tlumočení najdete ZDE