překlady | tlumočení | korektury

Rozsah našich služeb:
překlady více než 35 jazyků včetně soudního ověření
tlumočení včetně zajištění konferencí
korektury české a cizojazyčné
realizace rozsáhlých projektů