překlady
objednat

Provádíme

 • překlady z češtiny do cizích jazyků a naopak
 • překlady z cizího do cizího jazyka
 • spěšné a expresní překlady
 • soudně ověřené překlady
 • rozsáhlé zakázky

Ceník

Uvedené ceny se vztahují na všeobecné texty a na texty s nízkou a střední odborností. Minimálně účtovaný rozsah je ½ NS.
Ceny uvádíme bez DPH / s DPH.

Překlady běžných jazyků I

angličtina, holandština, němčina, polština, ruština

překlad 1 NS z cizího jazyka do češtiny398 Kč / 481,60 Kč
překlad 1 NS z češtiny do cizího jazyka428 Kč / 517,90 Kč

Překlady běžných jazyků II

francouzština, italština, slovinština, španělština, ukrajinština, maďarština 

překlad 1 NS z cizího jazyka do češtiny398 Kč / 481,60 Kč
překlad 1 NS z češtiny do cizího jazyka468 Kč / 566,30 Kč


Překlady slovenštiny

překlad 1 NS z češtiny do slovenštiny380 Kč / 459,80 Kč
překlad 1 NS ze slovenštiny do češtiny300 Kč / 363 Kč

Překlady méně běžných jazyků

albánština, běloruština, bulharština, dánština, finština, chorvatština, litevština, lotyština, moldavština, norština, portugalština, rumunština, řečtina, srbština, švédština

překlad 1 NS z cizího jazyka do češtinyod 450 Kč / 544,50 Kč
překlad 1 NS z češtiny do cizího jazykaod 500 Kč / 605 Kč

Překlady orientálních jazyků

arabština, čínština, hebrejština, japonština, korejština, malajština, perština, turečtina, vietnamština

překlad 1 NS z cizího jazyka do češtinyod 960 Kč / 1.161,60 Kč
překlad 1 NS z češtiny do cizího jazykaod 1100 Kč / 1.331 Kč

Překlady z cizího do cizího jazyka

kombinace 2 běžných jazyků800 Kč / 968 Kč

u méně obvyklých kombinací se cena stanovuje individuálně

Příplatek za soudní ověření

překlad první strany dokumentu se soudním ověřením

600 Kč / 726 Kč

překlad dalších stran dokumentu se soudním ověřením

soudní ověření již přeloženého dokumentu

500 Kč / 605 Kč

280 Kč / 338,80 Kč

 

Překlady videa a zvukových záznamů

1 NS přeloženého textu800 Kč / 968 Kč

Příplatky

spěšný překlad: 6-10 NS/12 hod.0-30 %
expresní překlad: více než 10 NS/12 hod.50-100 %
vysoce odborný text20-50 %
nesouvislý text, tabulky, hesla30 %
vkládání obrázků z pdf

40 %

Rozsáhlé projekty

Rozsáhlou zakázku řídí vždy jedna osoba, se kterou zákazník během zpracování komunikuje. Postup při zpracování takovýchto zakázek je standardizovaný. Podle objemu zakázky a času na její zpracování se vytvoří tým překladatelů a korektorů tak, aby zákazník obdržel profesionálně zpracované ucelené dílo.

Definice normostrany (NS)

Překlady se počítají na normostrany cílového textu, tj. 1.800 úhozů (znaků včetně mezer).

Soudně ověřený překlad

Soudně ověřené překlady Vám zajistíme do 3 dnů, případně ještě rychleji. Soudně ověřený překlad je spojen s originálem. Chcete-li si originální listinu zachovat (např. vysvědčení, diplom, rodný list, řidičský průkaz atd.), je nutno si opatřit notářsky ověřenou kopii originálu, která bude přiložena k překladu. Tuto notářsky ověřenou kopii Vám můžeme též zajistit.
Překlad sešitý s originálem je opatřen tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem.
Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako překlad listiny.

Slevy

 • Stanete-li se naším stálým zákazníkem a Vaše texty se budou do jisté míry opakovat, nebudeme Vám opakující se text započítávat – pouze text nový, budete-li jej mít vyznačený.
 • Stanete-li se naším stálým zákazníkem a objem Vašich překladů přesáhne 70 stránek měsíčně, zvýhodníme Vás 5% množstevní slevou.

Záruka kvality

 • každý překladatel, který pro agenturu pracuje, prochází vstupním testem
 • překlady do cizích jazyků jsou prováděny či následně korigovány rodilými mluvčími
 • texty jednoho zákazníka jsou trvale překládány stejnými překladateli, čímž je zajištěna terminologická kontinuita i stylová jednota textů
 • pokud to čas, rozsah a jazyk překladu umožňuje, provádíme v agentuře čtení přeloženého textu

Zaručujeme archivaci překladů v elektronické podobě po dobu 1 roku.

Všeobecné obchodní podmínky pro překlady a korektury najdete ZDE
Všeobecné obchodní podmínky pro tlumočení najdete ZDE