překlady
objednat

Provádíme

 • překlady z češtiny do cizích jazyků a naopak
 • překlady z cizího do cizího jazyka
 • spěšné a expresní překlady
 • soudně ověřené překlady
 • rozsáhlé zakázky

Ceník

Uvedené ceny se vztahují na všeobecné texty a na texty s nízkou a střední odborností. Minimálně účtovaný rozsah je ½ NS.
Ceny uvádíme bez DPH / s DPH.

Překlady běžných jazyků I

angličtina, holandština, maďarština, němčina, polština, ruština

překlad 1 NS z cizího jazyka do češtiny380 Kč / 459,80 Kč
překlad 1 NS z češtiny do cizího jazyka398 Kč / 481,60 Kč

Překlady běžných jazyků II

francouzština, italština, slovinština, španělština 

překlad 1 NS z cizího jazyka do češtiny380 Kč / 459,80 Kč
překlad 1 NS z češtiny do cizího jazyka438 Kč / 530 Kč


Překlady slovenštiny

překlad 1 NS z češtiny do slovenštiny350 Kč / 423,50 Kč
překlad 1 NS ze slovenštiny do češtiny270 Kč / 326,70 Kč

Překlady méně běžných jazyků

albánština, běloruština, bulharština, dánština, finština, chorvatština, litevština, lotyština, moldavština, norština, portugalština, rumunština, řečtina, srbština, švédština, ukrajinština

překlad 1 NS z cizího jazyka do češtinyod 420 Kč / 508,20 Kč
překlad 1 NS z češtiny do cizího jazykaod 450 Kč / 544,50 Kč

Překlady orientálních jazyků

arabština, čínština, hebrejština, japonština, korejština, malajština, perština, turečtina, vietnamština

překlad 1 NS z cizího jazyka do češtinyod 960 Kč / 1.161,60 Kč
překlad 1 NS z češtiny do cizího jazykaod 1050 Kč / 1.270,50 Kč

Překlady z cizího do cizího jazyka

kombinace 2 běžných jazyků640 Kč / 774,40 Kč

u méně obvyklých kombinací se cena stanovuje individuálně

Příplatek za soudní ověření

překlad první strany dokumentu se soudním ověřením

537 Kč / 649,80 Kč

překlad dalších stran dokumentu se soudním ověřením

soudní ověření již přeloženého dokumentu

463 Kč / 560,20 Kč

250 Kč / 302,50 Kč

 

Překlady videa a zvukových záznamů

1 NS přeloženého textu730 Kč / 883.30 Kč

Příplatky

spěšný překlad: 6-10 NS/12 hod.0-30 %
expresní překlad: více než 10 NS/12 hod.50-100 %
vysoce odborný text20-50 %
nesouvislý text, tabulky, hesla30 %
vkládání obrázků z pdf

40 %

Rozsáhlé projekty

Rozsáhlou zakázku řídí vždy jedna osoba, se kterou zákazník během zpracování komunikuje. Postup při zpracování takovýchto zakázek je standardizovaný. Podle objemu zakázky a času na její zpracování se vytvoří tým překladatelů a korektorů tak, aby zákazník obdržel profesionálně zpracované ucelené dílo.

Definice normostrany (NS)

Překlady se počítají na normostrany cílového textu, tj. 1.800 úhozů (znaků včetně mezer).

Soudně ověřený překlad

Soudně ověřené překlady Vám zajistíme do 3 dnů, případně ještě rychleji. Soudně ověřený překlad je spojen s originálem. Chcete-li si originální listinu zachovat (např. vysvědčení, diplom, rodný list, řidičský průkaz atd.), je nutno si opatřit notářsky ověřenou kopii originálu, která bude přiložena k překladu. Tuto notářsky ověřenou kopii Vám můžeme též zajistit.
Překlad sešitý s originálem je opatřen tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem.
Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako překlad listiny.

Slevy

 • Stanete-li se naším stálým zákazníkem a Vaše texty se budou do jisté míry opakovat, nebudeme Vám opakující se text započítávat – pouze text nový, budete-li jej mít vyznačený.
 • Stanete-li se naším stálým zákazníkem a objem Vašich překladů přesáhne 70 stránek měsíčně, zvýhodníme Vás 5% množstevní slevou.

Záruka kvality

 • každý překladatel, který pro agenturu pracuje, prochází vstupním testem
 • překlady do cizích jazyků jsou prováděny či následně korigovány rodilými mluvčími
 • texty jednoho zákazníka jsou trvale překládány stejnými překladateli, čímž je zajištěna terminologická kontinuita i stylová jednota textů
 • pokud to čas, rozsah a jazyk překladu umožňuje, provádíme v agentuře čtení přeloženého textu

Zaručujeme archivaci překladů v elektronické podobě po dobu 1 roku.

Všeobecné obchodní podmínky pro překlady a korektury najdete ZDE
Všeobecné obchodní podmínky pro tlumočení najdete ZDE